กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจออนไลน์ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022)
เป็นปีที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จ เดินหน้าจัดงาน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 นำทัพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยระดับแนวหน้ากว่า 50 ราย เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าต่างประเทศ บนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ตั้งเป้าเกิดมูลค่าทางการค้า สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท